Ông em rể số hưởng khi được bà chị dâu Touka Rinne huấn luyện: Ông em rể này đang rất muốn đi làm diễn viên khiêu dâm, điều đó đã được côc chị dâu Touka Rinne biết được và em nó nguyện hướng dẫn cậu em này tận tình. Từ cách làm tình, cách nện nhau, cho đến cách xuất tinh các thứ là Touka Rinne hướng dẫn hết. Nhưng sau đó câu chuyện này có bị ai phát hiện hay không, mời anh em cùng đón xem!!!