Chuyến công tác bất ổn của Tsukasa Aoi với sếp của mình: Tsukasa Aoi có chuyến công tác với ông sếp của mình, và chuyện đàm phán diễn ra khá muộn và cả hai đã lỡ chuyến tàu cuối cùng trở về nhà, sau đó nhanh chóng cả hai tìm một nhà nghỉ gần đó, nhưng em thay họ chỉ có 1 phòng. Tsukasa Aoi chấp nhận ở chung, nhưng điều em nó không ngờ đến đã xảy ra, người sếp này đã tiện cơ hội này hiếp dâm em nó ngay tại đây, mặc dì Tsukasa Aoi phản kháng mạnh mẽ nhưng bất thành, rồi sau đó câu chuyến sẽ ra sao, mời anh em cùng đón xem!!