Karen Kaede đã bị người cha dượng đụ điên cuồng hàng ngày: Karen Kaede bị người cha dượng của mình đụ hàng ngày, vì em nó đã bị ông này nắm lấy cái thóp. Karen Kaede không thể nói điều này cho mẹ mình biết, và chỉ biết cầu xin ông ta tha cho một ngày nào đó. Nhưng cái thứ mà nện được rồi ai mà tha được, nên Karen Kaede sau giờ học thì là giờ phục vụ ông bố dượng này chuyện sinh lý. Và cuộc sống của Karen Kaede sẽ đi đến đâu, mời anh em cùng đón xem!!!