Tâm sự mỏng với mẹ người yêu rồi hiếp dâm luôn: Anh chàng này đã đến nhà người yêu chơi và ngủ lại, đêm hôm đó anh ta đòi người yêu của mình chơi trần nhưng nhất quyết em nó không cho. Anh chàng này bỏ ra ngoài và tìm đến rượu để giải sầu, đúng lúc này mẹ của người yêu Hikari Kisaki đi ra và tâm sự mỏng với nhau, không hiểu anh chàng này bị nứng cu như thế nào mà nao lại gần Hikari Kisaki và hiếp dâm luôn bà mẹ này luôn. Hikari Kisaki mặc dù đã phản kháng mạnh mẽ nhưng bất hành rồi bị đụ cho tơi tả, nhưng Hikari Kisaki cũng mừng thầm vì lâu nay mình cũng không được ai đụ rồi. Câu chuyện tình loạn luân này sẽ ra sao, mời anh em cùng đón xem.